Samarbete

Institutet för Hållbart ledarskap jobbar med att öka medvetenhet om hållbarhetens olika ansikten – och hur du kan skapa ett insiktsfullt och framgångsrikt ledarskap. Jag tillför kunskap om förändringsprocesser och hur man realiserar sina idéer stegvis genom ständigt lärande – inspirerat av Lean metodik.

http://www.institutetforhallbartledarskap.se

 

DOXCS indikators erbjuder innovativa metoder för träffsäkra diagnoser och proaktiv behandling av psykosocial ohälsa. DoXcs styrka ligger i att utnyttja synergin mellan psykosociala och biokemiska indikatorer. Jag tillför kunskap om produktutveckling inspirerat av Lean – genom ständigt lärande i mötet med verkligheten.

www.doxcs.com i samarbete med www.startupstudio.se på Lund Life Science Incubator.

 

Elastic Mobile AB har den djupa kunskapen om molnteknik på strategisk och operativ detaljnivå. Jag tillför kunskap om lean utveckling och hur den kan tillämpas i molnutförändringsprocesser.

www.elasticmobile.se