• Experiments Bridge the knowledge gap

     

     

    Hur ta sig från Alfa till Omega över okänd terräng?

    Planen = En riktning + Dagliga experiment + Lära sig av erfarenheten

     

Jag brinner för att driva processer. Det kan handla om att realisera en produkt, förbättringar i en organisation eller att starta en verksamhet. Oavsett handlar det om att bygga kunskap. Tillvägagångssättet är inspirerat av Toyota KATA förbättringsmetodik där man bygger kunskap genom ständiga experiment: Utmana – Experimentera – Lär.